Hop til hovedindholdet

Justitia logo

Erhvervslivets retssikkerhed under den næste pandemi Aflyst


Dato og tid

Fredag d. 17. december 2021 kl. 09:00 til 16:10

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 17. december 2021 kl. 09:00

Sted

Folketinget, Fællessalen, Christiansborg, 1240 København K Folketinget, Fællessalen
Christiansborg
1240 København K

Erhvervslivets retssikkerhed under den næste pandemi Aflyst


Arrangementsbeskrivelse

Hvordan skal epidemiloven se ud, så den både kan håndtere fremtidige epidemier og samtidig sikre erhvervslivets retssikkerhed? Det vil Advokatsamfundet og Justitia fokusere på ved en konference den 17. december, hvor de præsenterer deres fælles rapport om retssikkerheden og retsstatsprincipperne under de snart to års pandemi samt kommer med anbefalinger til at forbedre retssikkerheden under den næste pandemi.

Coronasituationen og de politiske tiltag i håndteringen af pandemien har budt på vanskelige afvejninger mellem hensyn til smittebekæmpelse og hensyn til grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Epidemihåndteringen har i særdeleshed budt på udfordringer for de mange virksomheder, som siden hasteændringerne af epidemiloven i marts 2020 er blevet mødt med krav om bl.a. reduceret kundeantal, begrænsede åbningstider eller totale nedlukninger med store økonomiske konsekvenser til følge.

Ved konferencen d. 17. december præsenteres Advokatsamfundet og Justitias rapport, og der kommer indlæg fra både politikere, repræsentanter for erhvervslivet og juridisk fagkundskab.

Konferencen indledes med erhvervsordfører Mona Juuls (K) personlige erfaringer fra en historisk krise. Henrik Rothe, Justitia og Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet præsenterer resultater og anbefalinger fra fællesrapporten om erhvervslivets retssikkerhed under Coronasituationen. Herefter vil Kim Haggren, Underdirektør i Dansk Industri og Jeppe Rosenmejer, chefjurist i SMVdanmark, bidrage med konkrete erfaringer fra erhvervslivet. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) fremlægger Erhvervsministeriets erfaringer og efterfølgende vil henholdsvis Kristian Cedervall Lauta, Professor i retsvidenskab (Katastroferet) (KU) og Jens Møller, juridisk konsulent i Civitas Advokater og fhv. direktør ved Ombudsmanden bidrage med juridiske perspektiver. Dagen afsluttes med en politisk paneldebat.

Det er Justitia og Advokatsamfundets ambition, at konferencen kan være med til at sætte retssikkerhed og retsstatsprincipper på dagsorden i evalueringen af Corona-håndteringen og samtidig give konstruktive indspark til håndteringen af fremtidige lignende kriser, som berører erhvervslivet.

Program 17. december 2021

 

09:00-09:05

Præsentation af dagens program

Moderator Rasmus Hylleberg, Chefredaktør K-News

09:05-09:20

Velkomst
Medlem af Erhvervsudvalget og beskæftigelsesordfører Niels Flemming Hansen (K)

09:20-10:00

Præsentation af Justitia og Advokatsamfundets rapport
Henrik Rothe, Justitia/Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet

10:00-10:40

Erhvervslivets erfaringer, 1. session
Kim Haggren, Underdirektør Dansk Industri

10:40-11:00

Pause, Kaffe og vand

11:00-11:40

Erhvervslivets erfaringer, 2. session
Jeppe Rosenmejer, chefjurist i SMVdanmark

11:40-12.10

Erhvervslivets erfaringer, 3. session
Martin Jørgensen, advokat og chefkonsulent i Dansk Erhverv

12.10-13.10

Frokost, Sandwich og vand

13:10-13.50

Det akademiske indspark, 1. session
Kristian Cedervall Lauta, Professor i retsvidenskab (Katastroferet) (KU)

13.50-14.30

Det akademiske indspark, 2. session
Jens Møller, Juridisk konsulent Civitas Advokater, fhv. direktør ved Ombudsmanden

14:30-14:50

Pause, Kaffe

14:50-15:50

Paneldebat
- deltagere følger.

15:50-16:00

Afrunding
Henrik Rothe, Justitia/Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet

 

Der vil kunne komme ændringer i programmet.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Justitia
Tlf: +45 25485912
info@justitia-int.org

Kontaktinformation til arrangør

Justitia
Tlf: +45 25485912
info@justitia-int.org